Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919-243-248

Mr. Tam 0919-243-248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BỘ LỌC KHÍ ORION, DSF/LSF/MSF/KSF-AL SERIES (0.35 - 24.3 m3/phút)

mỗi trang
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF2000-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF2000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF2000-AL Lõi lọc khí EDS2000 (5 Micron) Lưu lượng: 21.7 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF2000-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF2000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF2000-AL Lõi lọc khí EL2000 (1 Micron) Lưu lượng: 21.7 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF2000-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF2000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF2000-AL Lõi lọc khí EMS2000 (0.01 Micron) Lưu lượng: 21.7 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF2000-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF2000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF2000-AL Lõi lọc carbon EKS2000 Lưu lượng: 21.7 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF1300-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF1300-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF1300-AL Lõi lọc khí EDS1300 (5 Micron) Lưu lượng: 15 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF1300-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF1300-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF1300-AL Lõi lọc khí EL1300 (1 Micron) Lưu lượng: 15 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF1300-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF1300-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF1300-AL Lõi lọc khí EMS1300 (0.01 Micron) Lưu lượng: 15 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF1300-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF1300-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF1300-AL Lõi lọc carbon EKS1300 Lưu lượng: 15 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF1000-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF1000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF1000-AL Lõi lọc khí EDS1000 (5 Micron) Lưu lượng: 11.5 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF1000-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF1000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF1000-AL Lõi lọc khí EL1000 (1 Micron) Lưu lượng: 11.5 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF1000-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF1000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF1000-AL Lõi lọc khí EMS1000 (0.01 Micron) Lưu lượng: 11.5 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF1000-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF1000-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF1000-AL Lõi lọc carbon EKS1000 Lưu lượng: 11.5 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF700-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF700-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF700-AL Lõi lọc khí EDS700 (5 Micron) Lưu lượng: 7.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF700-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF700-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF700-AL Lõi lọc khí EL700 (1 Micron) Lưu lượng: 7.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF700-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF700-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF700-AL Lõi lọc khí EMS700 (0.01 Micron) Lưu lượng: 7.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF700-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF700-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF700-AL Lõi lọc carbon EKS700 Lưu lượng: 7.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1-1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF400-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF400-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF400-AL Lõi lọc khí EDS400 (5 Micron) Lưu lượng: 4.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF400-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF400-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF400-AL Lõi lọc khí EL400 (1 Micron) Lưu lượng: 4.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF400-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF400-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF400-AL Lõi lọc khí EMS400 (0.01 Micron) Lưu lượng: 4.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF400-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF400-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF400-AL Lõi lọc carbon EKS400 Lưu lượng: 4.2 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF250-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF250-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF250-AL Lõi lọc khí EDS250 (5 Micron) Lưu lượng: 2.6 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF250-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF250-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF250-AL Lõi lọc khí ELS250 (1 Micron) Lưu lượng: 2.6 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF250-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF250-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF250-AL Lõi lọc khí EMS250 (0.01 Micron) Lưu lượng: 2.6 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF250-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF250-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF250-AL Lõi lọc carbon EKS250 Lưu lượng: 2.6 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF200-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF200-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF200-AL Lõi lọc khí EDS200 (5 Micron) Lưu lượng: 2.0 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/4''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF200-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF200-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF200-AL Lõi lọc khí ELS200 (1 Micron) Lưu lượng: 2.0 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/4''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF200-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF200-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF200-AL Lõi lọc khí EMS200 (0.01 Micron) Lưu lượng: 2.0 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/4''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF200-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF200-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF200-AL Lõi lọc carbon EKS200 Lưu lượng: 2.0 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/4''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF150-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF150-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF150-AL Lõi lọc khí EDS150 (5 Micron) Lưu lượng: 1.3 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF150-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF150-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF150-AL Lõi lọc khí ELS150 (1 Micron) Lưu lượng: 1.3 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF150-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF150-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF150-AL Lõi lọc khí EMS150 (0.01 Micron) Lưu lượng: 1.3 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF150-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF150-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF150-AL Lõi lọc carbon EKS150 Lưu lượng: 1.3 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R1/2''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF75-AL

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF75-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF75-AL Lõi lọc khí EDS75 (5 Micron) Lưu lượng: 0.38 @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/8''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF75-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF75-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF75-AL Lõi lọc khí ELS75 (1 Micron) Lưu lượng: 0.38 @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/8''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF75-AL

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF75-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF75-AL Lõi lọc khí EMS75 (0.01 Micron) Lưu lượng: 0.38 @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/8''
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU ORION KSF75-AL

BỘ LỌC DẦU ORION KSF75-AL

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model:KSF75-AL Lõi lọc carbon EKS75 Lưu lượng: 0.38 @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: R3/8''
Vui lòng gọi

Top

   (0)