Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919-243-248

Mr. Tam 0919-243-248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS_ITALY

mỗi trang
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9009-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9009-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9009 Lưu lượng: 25 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9009-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9009-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9009 Lưu lượng: 25 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9009-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9009-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9009 Lưu lượng: 25 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9009-C

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9009-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9009 Lưu lượng: 25 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9008-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9008-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9008 Lưu lượng: 16.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC THÔ SOTRAS SM9008-F

BỘ LỌC THÔ SOTRAS SM9008-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9008 Lưu lượng: 16.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TINH SOTRAS SM9008-M

BỘ LỌC TINH SOTRAS SM9008-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9008 Lưu lượng: 16.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH DẦU SOTRAS SM9008-C

BỘ LỌC TÁCH DẦU SOTRAS SM9008-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9008 Lưu lượng: 16.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9007-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9007-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9007 Lưu lượng: 13 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9007-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9007-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9007 Lưu lượng: 13 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9007-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9007-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9007 Lưu lượng: 13 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH DẦU SOTRAS SM9007-C

BỘ LỌC TÁCH DẦU SOTRAS SM9007-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9007 Lưu lượng: 13 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9006-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9006-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9006 Lưu lượng: 8.5 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9006-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9006-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9006 Lưu lượng: 8.5 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9006-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9006-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9006 Lưu lượng: 8.5 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH DẦU SOTRAS SM9006-C

BỘ LỌC TÁCH DẦU SOTRAS SM9006-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9006 Lưu lượng: 8.5 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1-1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9005-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9005-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9005 Lưu lượng: 5.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9005-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9005-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9005 Lưu lượng: 5.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9005-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9005-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9005 Lưu lượng: 5.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9005-C

BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9005-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9005 Lưu lượng: 5.6 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9004-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9004-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9004 Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9004-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9004-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9004 Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9004-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9004-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9004 Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9004-C

BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9004-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9004 Lưu lượng: 3.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9003-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9003-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9003 Lưu lượng: 2.0 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/4'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9003-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9003-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9003 Lưu lượng: 2.0 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/4'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9003-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9003-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9003 Lưu lượng: 2.0 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/4'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9003-C

BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9003-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9003 Lưu lượng: 2.0 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/4'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9002-P

BỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9002-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9002 Lưu lượng: 1.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9002-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9002-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9002 Lưu lượng: 1.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9002-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9002-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9002 Lưu lượng: 1.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9002-C

BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9002-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9002 Lưu lượng: 1.3 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 1/2'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BBỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9001-P

BBỘ LỌC TÁCH NƯỚC SOTRAS SM9001-P

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9001 Lưu lượng: 1 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/8'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9001-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9001-F

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9001 Lưu lượng: 1 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/8'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9001-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS SM9001-M

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9001 Lưu lượng: 1 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/8'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi
BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9001-C

BỘ LỌC DẦU SOTRAS SM9001-C

BỘ LỌC KHÍ SOTRAS Model: SM9001 Lưu lượng: 1 m3/phút Áp suất: 16 Bar Kết nối: 3/8'' Đã bao gồm: Van xả nước tự động và Đồng hồ chỉ báo độ lệch áp
Vui lòng gọi

Top

   (0)