Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919-243-248

Mr. Tam 0919-243-248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BỘ LỌC KHÍ ORION, DSF/LSF/MSF/KSF-SUS SERIES (29 - 80 m3/phút)

mỗi trang
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF8000A-SUS

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF8000A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF8000A-SUS Lõi lọc khí EDS2000 (5 Micron) x 4 Cái Lưu lượng: 80 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF8000A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF8000A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF8000A-SUS Lõi lọc ELS2000 (1 Micron) x4 Cái Lưu lượng: 80 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF8000A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF8000A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF8000A-SUS Lõi lọc EMS2000 (0.01 Micron) x 4 Cái Lưu lượng: 80 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF8000A-SUS

BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF8000A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF8000A-SUS Lõi lọc EKS2000 x 4 Cái Lưu lượng: 80 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF6100A-SUS

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF6100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF6100A-SUS Lõi lọc khí EDS2000 (5 Micron) x 3 Cái Lưu lượng: 61 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF6100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF6100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF6100A-SUS Lõi lọc ELS2000 (1 Micron) x 3 Cái Lưu lượng: 61 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF6100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF6100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF6100A-SUS Lõi lọc EMS2000 (0.01 Micron) x 3 Cái Lưu lượng: 61 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF6100A-SUS

BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF6100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF6100A-SUS Lõi lọc EKS2000 x 3 Cái Lưu lượng: 61 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF5300A-SUS

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF5300A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF5300A-SUS Lõi lọc khí EDS2000 (5 Micron) x 3 Cái Lưu lượng: 53 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF5300A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF5300A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF5300A-SUS Lõi lọc ELS2000 (1 Micron) x 3 Cái Lưu lượng: 53 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF5300A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF5300A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF5300A-SUS Lõi lọc EMS2000 (0.01 Micron) x 3 Cái Lưu lượng: 53 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF5300A-SUS

BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF5300A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF5300A-SUS Lõi lọc EKS2000 x 3 Cái Lưu lượng: 53 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 4B (100A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF4100A-SUS

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF4100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF4100A-SUS Lõi lọc khí EDS2000 (5 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 41 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF4100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF4100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF4100A-SUS Lõi lọc ELS2000 (1 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 41 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF4100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF4100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF4100A-SUS Lõi lọc EMS2000 (0.01 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 41 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF4100A-SUS

BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF4100A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF4100A-SUS Lõi lọc EKS2000 x 2 Cái Lưu lượng: 41 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF3500A-SUS

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF3500A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF3500A-SUS Lõi lọc khí EDS2000 (5 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 35 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF3500A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF3500A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF3500A-SUS Lõi lọc ELS2000 (1 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 35 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF3500A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF3500A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF3500A-SUS Lõi lọc EMS2000 (0.01 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 35 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF3500A-SUS

BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF3500A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF3500A-SUS Lõi lọc EKS2000 x 2 Cái Lưu lượng: 35 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 3B (80A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF2900A-SUS

BỘ LỌC NƯỚC ORION DSF2900A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: DSF2900A-SUS Lõi lọc khí EDS1300 (5 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 29 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 2-1/2B'' (65A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION LSF2900A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION LSF2900A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: LSF2900A-SUS Lõi lọc ELS1300 (1 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 29 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 2-1/2B'' (65A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ ORION MSF2900A-SUS

BỘ LỌC KHÍ ORION MSF2900A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: MSF2900A-SUS Lõi lọc EMS1300 (0.01 Micron) x 2 Cái Lưu lượng: 29 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 2-1/2B'' (65A)
Vui lòng gọi
BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF2900A-SUS

BỘ LỌC LỌC DẦU ORION KSF2900A-SUS

BỘ LỌC KHÍ NÉN ORION Model: KSF2900A-SUS Lõi lọc EKS1300 x 2 Cái Lưu lượng: 29 m3/phút @ 0.75Mpa Áp suất làm việc: 0.05 - 0.98 Mpa Kết nối: 2-1/2B'' (65A)
Vui lòng gọi

Top

   (0)