Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919-243-248

Mr. Tam 0919-243-248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR

mỗi trang
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G420 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 42.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: 4''F Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G420 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 42.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: 4''F Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G420 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 42.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: 4''F Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G420-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G420 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 42.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: 4''F Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G350 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 35.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G350 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 35.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G350 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 35.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G350-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G350 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 35.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G3'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G280 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 28.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G280 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 28.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G280 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 28.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G280-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G280 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 28.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G200-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G200 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 20.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G140-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G140 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 14.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G100-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G100 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 10.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G70-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G70 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 7.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G60-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G60 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 6.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-Q

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-P

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-H

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi
BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR G40-C

BỘ LỌC KHÍ STAR COMPAIR Model: G40 Số lượng lõi lọc: 01 cái Lưu lượng: 4.0 m3/phút Áp xuất max. 16 Bar Kết nối: G1-1/2'' Đã bao gồm: Đồng hồ chỉ báo và Van xả nước
Vui lòng gọi

Top

   (0)