Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919-243-248

Mr. Tam 0919-243-248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC TÁCH DẦU SOTRAS_ITALY

mỗi trang
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1029

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1029

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1029 Kích thước O. Diameter: 79.6mm I. Diameter: 43.2mm Length: 254mm SOTRAS: DA1029 OEM: Gardner Denver CC 1058883, CC1058884, CC1058886 03267728, 0701450, 3-10003, 310003, 80012123, KD95-022P, KD95022P, NT0063
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1080

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1080

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1080 Kích thước: O. Diameter: 70.4mm I. Diameter: 27mm Length: 214.6mm SOTRAS: DA1080 OEM: 3-10440, 5702284, 59177, 59891, 80013444, KD45-021
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1081

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1081

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1081 Kích thước: O. Diameter: 70.4mm I. Diameter: 27mm Length: 235mm SOTRAS: DA1081 OEM: 3-10084, 5701773, 70539, 80012586, KD41-010, KD41010
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1082

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1082

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1082 Kích thước: O. Diameter: 70.4mm I. Diameter: 27mm Length: 283mm SOTRAS: DA1082 OEM: 3-20151, 3.20151, 5701898, 59180, 80018658, KD50-034
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1117

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1117

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1117 Kích thước O. Diameter: 99mm I. Diameter: 55mm Length: 411mm SOTRAS: DA1117 OEM: 03340028, AA9000, T03340028, AA9000, 4930154451,4930155451
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1240

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1240

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1240 OEM : Gardner Denver 202eau6013 Kích thước: Đường kính trong ID: 125mm Đường kính Vành Flange:mm Đường kính ngoài OD: 240mm Chiều cao H: 760 mm
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1171

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1171

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1171 Kích thước: Đường kính trong ID: 140 mm Đường kính Vành Flange: mm Đường kính ngoài OD: 300 mm Chiều cao H: 300 mm
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1262

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1262

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1262 Kích thước: OD300 x ID140 x H330 Sotras Ref : DA 1262, DA1262 OEM : 25602540
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1268

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1268

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1268 Kích thước: OD116 x ID76 x H445 (mm) Sotras Ref : DA 1268 OEM : 7212302080100
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1303

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1303

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1303 Kích thước: OD116 x ID76 x H390 (mm) Sotras Ref : DA 1303 OEM : 7212210080300
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1271

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1271

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1271 Kích thước: OD116 x ID76 x H340 (mm) Sotras Ref : DA 1271, DA1271 OEM : 7210404080700
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1305

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1305

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1305 Kích thước: OD116 x ID76 x H245 (mm) SOTRAS: DA1305 OEM : 3422011100
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1318

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1318

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1318 Kích thước: OD116 x ID76 x H195 (mm) Sotras Ref : DA 1318, DA1318 OEM : Z 116 A
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1402

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1402

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1402 Kích thước O. Diameter: 135mm I. Diameter: 90mm Length: 300mm SOTRAS DA 1402 OEM: Kobelco P-CE 03-578
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1403

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1403

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1403 Kích thước O. Diameter: 135mm I. Diameter: 90mm Length: 410mm SOTRAS DA 1403 OEM: Kobelco P-CE 03-577
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1311

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1311

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1311 Kích thước O. Diameter: 82mm I. Diameter: 50mm Length: 205mm SOTRAS: DA1311 OEM : Hitachi 52553020, 52553021
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1302

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1302

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1302 OEM : 52303020, 55173020
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1320

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1320

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1320 Kích thước O. Diameter: 107mm I. Diameter: 71mm Length: 320mm SOTRAS DA1320 OEM: 52323020, 52323021
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1453

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1453

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1453 Kích thước O. Diameter: 107mm I. Diameter: 71mm Length: 445mm SOTRAS DA1453 OEM:59007320 Mã số: DA1453
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1453

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1453

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DA1453 Kích thước O. Diameter: 107mm I. Diameter: 71mm Length: 445mm SOTRAS DA1453 OEM:59007320 Mã số: DA1453
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2382

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2382

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2382 Kích Thước : D1 = 393 (mm) D2 = 304 (mm) D4 = 439 (mm) H1 = 510 (mm) SOTRAS : DB2382, DB 2382 OEM : 2250048-712, 2250060-462, 2250061-137
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2473

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2473

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2473 Kích Thước : D1 = 275 (mm) D2 = 209 (mm) D4 = 296 (mm) H1 = 190 (mm) SOTRAS : DB2473, DB 2473 OEM : 39894597, 39894598, 54601513, 88248950, 4930254141, 4930254191, 4930255291, 4930255581
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2474

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2474

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2474 Kích Thước : D1 = 275 (mm) D2 = 210 (mm) D4 = 375 (mm) H1 = 430 (mm) SOTRAS : DB2474, DB 2474 OEM : 54509427, 4930454131
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2585

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2585

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2585 OEM : 4930454391, 49 304 54 391, 23545841
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2586

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2586

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2586 OEM : 23566938, 4930454401, 4930455401
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2486

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2486

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2486 Kích Thước : D1 = 170(mm) D2 = 108 (mm) D4 = 200 (mm) H1 = 200 (mm) SOTRAS : DB2486, DB 2486 OEM : 100001302, 100007587, 100013002, CK4140/1, 1063828, 4930152551, 4930155641, 410333, 2250078-029, 2250078-031, 250034-153, 250034-155
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2508

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2508

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2508 OEM : 36214040 Kích thước: OD150 x ID110 x H300
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2544

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2544

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2544 OEM : P-CE 03-517-03
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2545

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2545

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2545 OEM : P-CE 03-517-03
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2525

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2525

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2525 Kích Thước : D1 = 350 (mm) D2 = 264 (mm) D4 = 430 (mm) H1 = 470 (mm) SOTRAS : DB2525, DB 2525 OEM : 22219174, 54509500, 4930555151, 4930555221
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2024

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2024

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2024 Kích Thước : D1 = 275 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 324 (mm) H1 = 448 (mm) SOTRAS : DB2024, DB 2024 OEM : 221048, 641104, 93519874, 4900050321, 4900051321, 4900452101, 4900452102, 4900453101, 4900454171, 4900455221, 22705-2
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2026

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2026

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2026 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 245 (mm) D4 = 353 (mm) H1 = 450 (mm) SOTRAS : DB2026, DB 2026 OEM : 930571, 98262-26, 4900050331, 4900051331, 4900455191
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2026

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2026

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2026 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 245 (mm) D4 = 353 (mm) H1 = 450 (mm) SOTRAS : DB2026, DB 2026 OEM : 930571, 98262-26, 4900050331, 4900051331, 4900455191
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DC3114

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DC3114

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DC3114 OEM : 2250131-225, 250034-133, 250034-134
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2030

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2030

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2030 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 243 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 660 (mm) SOTRAS : DB2030, DB 2030 OEM : 221065, 640189, 640566, 04115374, 2012-50221, 91101-150, 9610112-21900 M, 03316258, 93514529, 93618718, 5073465, 4900050011, 4900050221, 4900051221, 4900652100, 4900652131, 4900653100, 4900655241, 4900655251, 954, 1087, 1098, 5221, 11088, 11145, 11399, 40259, 47284, 440647, 250005-974, 250034-088, 250034-121, 250034-122, 408167-001
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2057

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2057

LỌC TÁCH NHỚT SOTRAS DB2057 Kích Thước : D1 = 135 (mm) D2 = 75 (mm) D4 = 170 (mm) H1 = 200 (mm) SOTRAS : DB2057, DB 2057 OEM : 10012674, 4930152121, 4930153401, 4930155581, 4940252101
Vui lòng gọi

Top

   (0)