Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919-243-248

Mr. Tam 0919-243-248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC MÁY NÉN KHÍ FUSHENG

mỗi trang
LỌC TÁCH DẦU 91111-008 = DB2090

LỌC TÁCH DẦU 91111-008 = DB2090

AIR OIL SEPARATOR 91111-008 = DB2090 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 596 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91111-007 = DB2090

LỌC TÁCH DẦU 91111-007 = DB2090

AIR OIL SEPARATOR 91111-007 = DB2090 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 596 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91111-006 = DB2162

LỌC TÁCH DẦU 91111-006 = DB2162

AIR OIL SEPARATOR 91111-006 = DB2162
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91111-005 = DB2132

LỌC TÁCH DẦU 91111-005 = DB2132

AIR OIL SEPARATOR 91111-005 = DB2132 Kích Thước : D1 = 170 (mm) D2 = 100 (mm) D4 = 200 (mm) H1 = 300 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91111-004 = DB2138

LỌC TÁCH DẦU 91111-004 = DB2138

AIR OIL SEPARATOR 91111-004 = DB2138 Kích Thước : D1 = 265 (mm) D2 = 210 (mm) D4 = 325 (mm) H1 = 395 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91111-003 = DB2134

LỌC TÁCH DẦU 91111-003 = DB2134

AIR OIL SEPARATOR 91111-003 = DB2134 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 305 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91111-002 = DB2167

LỌC TÁCH DẦU 91111-002 = DB2167

AIR OIL SEPARATOR 91111-002 = DB2167 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 700 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91111-001 = DB2102

LỌC TÁCH DẦU 91111-001 = DB2102

AIR OIL SEPARATOR 91111-001 = DB2102 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 400(mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91108-012 = DF5005

LỌC TÁCH DẦU 91108-012 = DF5005

AIR OIL SEPARATOR 91108-012 = DF5005 Kích thước: OD96 x H210 x M24X1,5 Lưu lượng: 2.0 m3/phút
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91108-022 = DF5009

LỌC TÁCH DẦU 91108-022 = DF5009

AIR OIL SEPARATOR 91108-022 = DF5009 Kích thước: OD108 x H260 x Ren M32X1,5 Lưu lượng: 4.0 m3/phút
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 91108-042 = DF5004

LỌC TÁCH DẦU 91108-042 = DF5004

AIR OIL SEPARATOR 91108-042 = DF5004 Kích thước: OD136 x H303 x Ren M39X1,5 Lưu lượng: 5.5 m3/phút
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 711823E1-EAY80129

LỌC TÁCH DẦU 711823E1-EAY80129

AIR OIL SEPARATOR 711823E1-EAY80129 H: OD: ID:
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 711632E1- 202EAU6013 = DA1240

LỌC TÁCH DẦU 711632E1- 202EAU6013 = DA1240

AIR OIL SEPARATOR 711632E1- 202EAU6013 = DA1240 H: 760(mm) OD: 240(mm) ID: 125(mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 202EAU6013 = DA1240

LỌC TÁCH DẦU 202EAU6013 = DA1240

AIR OIL SEPARATOR 202EAU6013 = DA1240 H: 760(mm) OD: 240(mm) ID: 125(mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 711632E1 = DA1240

LỌC TÁCH DẦU 711632E1 = DA1240

AIR OIL SEPARATOR 711632E1 = DA1240 H: 760(mm) OD: 240(mm) ID: 125(mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 9610112-27501-M = DB2167

LỌC TÁCH DẦU 9610112-27501-M = DB2167

AIR OIL SEPARATOR 9610112-27501-M = DB2167 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 700 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 9610112-23401-M = DB2090

LỌC TÁCH DẦU 9610112-23401-M = DB2090

AIR OIL SEPARATOR 9610112-23401-M = DB2090 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 596 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 9610112-22801-M =DB2089

LỌC TÁCH DẦU 9610112-22801-M =DB2089

AIR OIL SEPARATOR 9610112-22801-M =DB2089 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 500 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 9610112-22501-P = DB2102

LỌC TÁCH DẦU 9610112-22501-P = DB2102

AIR OIL SEPARATOR 9610112-22501-P = DB2102 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 400(mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 9610122-21871-P = DB2102

LỌC TÁCH DẦU 9610122-21871-P = DB2102

AIR OIL SEPARATOR 9610122-21871-P = DB2102 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 400(mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 9610122-21871-P

LỌC TÁCH DẦU 9610122-21871-P

AIR OIL SEPARATOR 9610112-21601-M = DB2134 Body Outer ∅:11.93 inches Flange Outer ∅:13.98 inches Inner ∅:8.66 inches Height:12.01 inches
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 9610112-21601-M = DB2134

LỌC TÁCH DẦU 9610112-21601-M = DB2134

AIR OIL SEPARATOR 9610112-21601-M = DB2134 Kích Thước : D1 = 300 (mm) D2 = 219 (mm) D4 = 355 (mm) H1 = 305 (mm)
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 71131211-46910 =DF5004

LỌC TÁCH DẦU 71131211-46910 =DF5004

AIR OIL SEPARATOR 71131211-46910 =DF5004 Kích thước: OD136 x H303 x Ren M39X1,5 Lưu lượng: 5.5 m3/phút
Vui lòng gọi
LỌC TÁCH DẦU 71121311-46910 = DF5009

LỌC TÁCH DẦU 71121311-46910 = DF5009

AIR OIL SEPARATOR 71121311-46910 = DF5009 Kích thước: OD108 x H260 x Ren M32X1,5 Lưu lượng: 4.0 m3/phút
Vui lòng gọi
LỌC DẦU FUSHENG 2118345P

LỌC DẦU FUSHENG 2118345P

OIL FILTER 711823E1 MODEL SA-220/250(GD) & MODEL SA-375W LỌC TÁCH DẦU 711632E1, 202EAU6013 LỌC GIÓ 711632E1, 2117151 LỌC DẦU 711823E1, 2118345P
Vui lòng gọi
LỌC NHỚT FUSHENG 711823E1

LỌC NHỚT FUSHENG 711823E1

OIL FILTER 711823E1 MODEL SA-220/250(GD) & MODEL SA-375W LỌC TÁCH DẦU 711632E1, 202EAU6013 LỌC GIÓ 711632E1, 2117151 LỌC DẦU 711823E1, 2118345P
Vui lòng gọi
LỌC NHỚT 2118345P

LỌC NHỚT 2118345P

OIL FILTER 711823E1 MODEL SA-220/250(GD) & MODEL SA-375W LỌC TÁCH DẦU 711632E1, 202EAU6013 LỌC GIÓ 711632E1, 2117151 LỌC DẦU 711823E1, 2118345P
Vui lòng gọi
LỌC NHỚT 711823E1

LỌC NHỚT 711823E1

OIL FILTER 711823E1 MODEL SA-220/250(GD) & MODEL SA-375W LỌC TÁCH DẦU 711632E1, 202EAU6013 LỌC GIÓ 711632E1, 2117151 LỌC DẦU 711823E1, 2118345P
Vui lòng gọi
LỌC DẦU 2118345P

LỌC DẦU 2118345P

OIL FILTER 711823E1 MODEL SA-220/250(GD) & MODEL SA-375W LỌC TÁCH DẦU 711632E1, 202EAU6013 LỌC GIÓ 711632E1, 2117151 LỌC DẦU 711823E1, 2118345P
Vui lòng gọi
LỌC DẦU 711823E1

LỌC DẦU 711823E1

OIL FILTER 711823E1 MODEL SA-220/250(GD) & MODEL SA-375W LỌC TÁCH DẦU 711632E1, 202EAU6013 LỌC GIÓ 711632E1, 2117151 LỌC DẦU 711823E1, 2118345P
Vui lòng gọi
LỌC DẦU 91107-032 = SH8705

LỌC DẦU 91107-032 = SH8705

OIL FILTER 91107-012 = SH8107 OD = 136 mm Thread = 1”1/2 16-UNF H1 = 308 mm
Vui lòng gọi
LỌC DẦU 91107-012 = SH8107

LỌC DẦU 91107-012 = SH8107

OIL FILTER 91107-012 = SH8107 Kích thước (mm): OD93 x H210 x Thread 1-12 UNF
Vui lòng gọi
LỌC DẦU 71121111-48120 = SH8107

LỌC DẦU 71121111-48120 = SH8107

OIL FILTER 71121111-48120 = SH8107 Kích thước (mm): OD93 x H210 x Thread 1-12 UNF
Vui lòng gọi

Top

   (0)