Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Tam 0919-243-248

Mr. Tam 0919-243-248

Mrtam: 0919243248

Mrtam: 0919243248

hoang.xuan.tam

hoang.xuan.tam

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

PHỚT CHẶN DẦU MÁY NÉN KHÍ

mỗi trang
PHỚT CHẶN DẦU 35x50x12

PHỚT CHẶN DẦU 35x50x12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 35 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 50 (MM) CHIỀU CAO: 12 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 45x60x10

PHỚT CHẶN DẦU 45x60x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 45 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 60 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 45x62x8

PHỚT CHẶN DẦU 45x62x8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 45 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 62 (MM) CHIỀU CAO: 8 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 50x72x12

PHỚT CHẶN DẦU 50x72x12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 50 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 72 (MM) CHIỀU CAO: 12 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 50x75x10

PHỚT CHẶN DẦU 50x75x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 50 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 75 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 54x73x10

PHỚT CHẶN DẦU 54x73x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 54 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 73 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 55x72x8

PHỚT CHẶN DẦU 55x72x8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 55 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 72 (MM) CHIỀU CAO: 8 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 60x75x8

PHỚT CHẶN DẦU 60x75x8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 60 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 75 (MM) CHIỀU CAO: 8 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 60x80x8

PHỚT CHẶN DẦU 60x80x8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 60 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 80 (MM) CHIỀU CAO: 8 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 60x85x10

PHỚT CHẶN DẦU 60x85x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 60 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 85 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 65x80x8

PHỚT CHẶN DẦU 65x80x8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 65 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 80 (MM) CHIỀU CAO: 8 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 65x85x12

PHỚT CHẶN DẦU 65x85x12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 65 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 85 (MM) CHIỀU CAO: 12 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 65x90x12

PHỚT CHẶN DẦU 65x90x12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 65 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 90 (MM) CHIỀU CAO: 12 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 68x83x11

PHỚT CHẶN DẦU 68x83x11

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 68 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 83 (MM) CHIỀU CAO: 11 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 68x100x12

PHỚT CHẶN DẦU 68x100x12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 68 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) CHIỀU CAO: 12 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 68x90x10

PHỚT CHẶN DẦU 68x90x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 68 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 90 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 70x85x12

PHỚT CHẶN DẦU 70x85x12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 70 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 85 (MM) CHIỀU CAO: 12 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 70x90x10

PHỚT CHẶN DẦU 70x90x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 70 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 90 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 73x95x9.5

PHỚT CHẶN DẦU 73x95x9.5

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 73 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 95 (MM) CHIỀU CAO: 9.5 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 75x100x10

PHỚT CHẶN DẦU 75x100x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 75 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 76x97x10

PHỚT CHẶN DẦU 76x97x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 76 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 97 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 80x100x10

PHỚT CHẶN DẦU 80x100x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 80 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 85x110x10

PHỚT CHẶN DẦU 85x110x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 85 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) CHIỀU CAO: 10 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU 110X140X22

PHỚT CHẶN DẦU 110X140X22

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 110 (MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 140 (MM) CHIỀU CAO: 22 (MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-35x50x12

PHỚT CHẶN DẦU K2359-35x50x12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-45x62x8

PHỚT CHẶN DẦU K2359-45x62x8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-50x75x10

PHỚT CHẶN DẦU K2359-50x75x10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2358-65X80X8

PHỚT CHẶN DẦU K2358-65X80X8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-50X72X12

PHỚT CHẶN DẦU K2359-50X72X12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-55X72X10

PHỚT CHẶN DẦU K2359-55X72X10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-60X75X8

PHỚT CHẶN DẦU K2359-60X75X8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-60X80X8

PHỚT CHẶN DẦU K2359-60X80X8

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-60X85X10

PHỚT CHẶN DẦU K2359-60X85X10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-65X85X12

PHỚT CHẶN DẦU K2359-65X85X12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-68X100X12

PHỚT CHẶN DẦU K2359-68X100X12

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi
PHỚT CHẶN DẦU K2359-68X90X10

PHỚT CHẶN DẦU K2359-68X90X10

KÍCH THƯỚC: ĐƯỜNG KÍNH TRONG: .....(MM) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: .....(MM) CHIỀU CAO: ......(MM) ỨNG DỤNG: DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Vui lòng gọi

Top

   (0)